Wikiboedel BEGRIPPENLIJST

inzake erfenissen en nalatenschappen

Klik op de letter van het alfabet waarmee het door u gezochte woord of begrip begint. Ziet u het niet direct, scroll dan verder naar beneden. U kunt ook via het zoekvenster het gewenste woord of begrip zoeken.

Uw aanvullingen en verbeteringen zijn bijzonder welkom (en u wordt uiteraard beloond met een bronvermelding)! Stuur uw email met suggestie(s) aan info@wikiboedel.nl. Bij voorbaat dank!

Een door de vader niet erkend kind, ook wel “een natuurlijk kind” genoemd, kan alsnog aanspraak maken op zijn deel in de nalatenschap, als aangetoond wordt dat de (soms al jaren geleden) overleden erflater, de biologische vader is. Daarvoor is in de wet de regeling “Gerechtelijke vaststelling van het Vaderschap” opgenomen. Van belang is dat komt vast te staan, waarbij een DNA-onderzoek vaak goede diensten kan bewijzen, dat de overledene de verwekker is. Met verrassend weinig DNA-materiaal (bijvoorbeeld de likrand van een door de overledene gebruikte enveloppe) is een eventuele relatie vast te stellen.

Blijkt de overledene de verwekker te zijn, dan is het kind gerechtigd tot diens nalatenschap. De vaststelling dat de overledene de verwekker is, heeft terugwerkende kracht, ook indien jaren later het vaderschap wordt vastgesteld. In een dergelijk geval zullen de erfgenamen die destijds de nalatenschap ontvingen, alsnog met dat kind moeten delen

WIJ HELPEN U MET

  • • de afwikkeling van alles waar u mee te maken krijgt na een erfenis of nalatenschap
  • • de taxatie en de verkoop van het (on)roerend goed uit een erfenis of nalatenschap
  • • specifieke deeltrajecten, zoals ...